Các Sự Kết Hợp Khác - 2 Đường Nước (Vuông)

Kết Hợp 1

 1. Van Trộn Gật Gù +
 2. Sen Trần +
 3. Sen Gắn Tường

Kết Hợp 2

 1. Van Trộn Gật Gù +
 2. Sen Trần +
 3. Bát Sen Tay +
 4. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay) +
 5. Sản Phẩm Khác (tùy chọn)

Các Sự Kết Hợp Khác - Van Điều Chỉnh nhiệt độ+Đóng Mở Nước - 2 Đường Nước (Vuông)

Kết Hợp 1

 1. Van Điều Chỉnh nhiệt độ+Đóng Mở Nước
 2. Sen Trần
 3. Sen Gắn Tường

Kết Hợp 2

 1. Van Điều Chỉnh nhiệt độ+Đóng Mở Nước
 2. Sen Trần
 3. Bát Sen Tay
 4. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)
 5. Sản Phẩm Khác (tùy chọn)

Các Sự Kết Hợp Khác - 3 Đường Nước (Vuông)

Kết Hợp 1

 1. Van Trộn Gật Gù
 2. Van chuyển hướng (2 đường nước ra)
 3. Sen Gắn Trần
 4. Sen Gắn Tường
 5. Bát Sen Tay
 6. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)
 7. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)

Kết Hợp 2

 1. Van Trộn Gật Gù
 2. Van chuyển hướng (2 đường nước ra)
 3. Sen Gắn Trần
 4. Bát Sen Tay
 5. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)
 6. Thanh Trượt tay sen (tùy chọn)
 7. Vòi Xả Bồn

Kết Hợp 3

 1. Van Trộn Gật Gù
 2. Van chuyển hướng (2 đường nước ra)
 3. Sen Gắn Trần
 4. Sen Gắn Tường
 5. Vòi Xả Bồn

Kết Hợp 4

 1. Van Điều Chỉnh nhiệt độ+Đóng Mở Nước
 2. Sen Gắn Trần
 3. Sen Gắn Tường
 4. Bát Sen Tay
 5. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)
 6. Thanh Trượt tay sen (tùy chọn)

Kết Hợp 5

 1. Van chuyển hướng (2 đường nước ra)
 2. Van Điều Chỉnh nhiệt độ+Đóng Mở Nước
 3. Sen Gắn Trần
 4. Bát Sen Tay
 5. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)
 6. Thanh Trượt tay sen (tùy chọn)
 7. Vòi Xả Bồn

Kết Hợp 6

 1. Van Điều Chỉnh nhiệt độ+Đóng Mở Nước
 2. Sen Gắn Trần
 3. Sen Gắn Tường
 4. Vòi Xả Bồn
×

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0 VND
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods