1. Van Trộn Gật Gù
 2. Van chuyển hướng (2 đường nước ra)
 3. Sen Gắn Trần
 4. Sen Gắn Tường
 5. Bát Sen Tay
 6. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)
 7. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)
 1. Van Trộn Gật Gù
 2. Van chuyển hướng (2 đường nước ra)
 3. Sen Gắn Trần
 4. Bát Sen Tay
 5. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)
 6. Thanh Trượt tay sen (tùy chọn)
 7. Vòi Xả Bồn
 1. Van Trộn Gật Gù
 2. Van chuyển hướng (2 đường nước ra)
 3. Sen Gắn Tường
 4. Bát Sen Tay
 5. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)
 6. Thanh Trượt tay sen (tùy chọn)
 7. Vòi Xả Bồn
 1. Van Trộn Gật Gù
 2. Van chuyển hướng (2 đường nước ra)
 3. Sen Gắn Trần
 4. Sen Gắn Tường
 5. Vòi Xả Bồn
 1. Van Điều Chỉnh nhiệt độ+Đóng Mở Nước
 2. Sen Gắn Trần
 3. Sen Gắn Tường
 4. Bát Sen Tay
 5. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)
 6. Thanh Trượt tay sen (tùy chọn)
 1. Van chuyển hướng (2 đường nước ra)
 2. Van Điều Chỉnh nhiệt độ+Đóng Mở Nước
 3. Sen Gắn Trần
 4. Bát Sen Tay
 5. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)
 6. Thanh Trượt tay sen (tùy chọn)
 7. Vòi Xả Bồn
 1. Van chuyển hướng (2 đường nước ra)
 2. Van Điều Chỉnh nhiệt độ+Đóng Mở Nước
 3. Sen Gắn Tường
 4. Bát Sen Tay
 5. Cút nối tường (mua kèm bát sen tay)
 6. Thanh Trượt tay sen (tùy chọn)
 7. Vòi Xả Bồn
 1. Van Điều Chỉnh nhiệt độ+Đóng Mở Nước
 2. Sen Gắn Trần
 3. Sen Gắn Tường
 4. Vòi Xả Bồn

Sản Phẩm TOTO

查看全部
收藏 查看
收藏 查看
收藏 查看
收藏 查看
收藏 查看
收藏 查看
×

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0 VND
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods