Tham gia cùng TOTO Việt Nam xây trường ở xã Kon Chieng (31/12/2022)

加入TOTO越南在Kon Chieng公社建設一所學校(2022年12月31日)

Cuong Lam公司與合作夥伴TOTO Vietnam共同出資建設了Kon Chieng Primary 2,這是TOTO在越南全境長期開展的人道公益建校項目中的第13所學校。

2017年起,拓拓公司設立了慈善基金,用於偏遠偏遠地區生活條件差的學校建設。政府和全村都高興,我們很感動
歡迎出席開學典禮。看著孩子們快樂而清澈的眼神,越南TOTO領導層及其合作夥伴明白,這將是在越南開展業務過程中最有意義的旅程和歸宿。

×

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal 0 VND
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods