Tuyển dụng - CUONG LAM

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM
CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

Cường Lâm | Nhân viên Kế toán kho/ Tài sản cố định

Xem thêm

Rút gọn

 • Các công việc liên quan đến phòng Bảo trì bảo dưỡng:
  • Sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện
  • Thực hiện các cải tiến về điện để giam năng nhọc, tăng năng suốt, giảm chi phí bảo dưỡng.
  • Vận hành các thiết bị điện trong nhà máy
  • Vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị cung ứng năng lượng.
 • Một số yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
 • Địa điểm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam – Nhà máy Đông Anh, Lô F1 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội (Có xe đưa đón CN khu vực Bắc Giang, Sóc Sơn, Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc).

Cường Lâm | Công nhân kỹ thuật (EU)

Xem thêm

Rút gọn

 • Các công việc liên quan đến phòng Bảo trì bảo dưỡng:
  • Sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện
  • Thực hiện các cải tiến về điện để giam năng nhọc, tăng năng suốt, giảm chi phí bảo dưỡng.
  • Vận hành các thiết bị điện trong nhà máy
  • Vận hành, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị cung ứng năng lượng.
 • Một số yêu cầu khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
 • Địa điểm: Công ty TNHH TOTO Việt Nam – Nhà máy Đông Anh, Lô F1 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội (Có xe đưa đón CN khu vực Bắc Giang, Sóc Sơn, Xuân Hòa, Mê Linh, Vĩnh Phúc).