SINH NHẬT 26 NĂM NGÀY 27/06/2020 - HÀNH TRÌNH TIẾP NỐI

SINH NHẬT 26 NĂM NGÀY 27/06/2020 - HÀNH TRÌNH TIẾP NỐI

SINH NHẬT 26 NĂM NGÀY 27/06/2020 - HÀNH TRÌNH TIẾP NỐI

SINH NHẬT 26 NĂM NGÀY 27/06/2020 - HÀNH TRÌNH TIẾP NỐI

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM
CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

SINH NHẬT 26 NĂM NGÀY 27/06/2020 - HÀNH TRÌNH TIẾP NỐI

Các chi nhánh Cường Lâm hào hứng tham gia cuộc thi ảnh với thông điệp của năm là “ Quan tâm, Chia sẻ, Hợp tác”.

4 chi nhánh thắng giải cao nhất năm này là trụ sở chính, CN7, CN2&CN3 đồng giải ba.

Việc tổ chức Sinh nhật Công ty và dự thi ảnh hàng năm là nét văn hóa đặc trưng của Cường Lâm. Thông qua cuộc thi, tinh thần đoàn kết và phối hợp nhóm của chúng tôi càng được củng cố và phát huy.