Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

Phát triển bền vững

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM
CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

Văn Hóa Cường Lâm

Trang chủ Phát triển bền vững

Xây dựng "Hệ sinh thái khỏe mạnh", với nền tảng cơ sở hạ tầng cùng với "Phát triển mạng lưới", kết nối con người với con người trên cơ sở tin tưởng, tôn trọng và hài hòa lợi ích. 
 
  • Xây dựng hệ sinh thái khỏe mạnh: nền tảng cơ sở hạ tầng với hệ thống kho bãi, phương tiện vận chuyển rộng khắp là yếu tố then chốt giúp cho Cường Lâm vượt qua mọi sóng gió trong quá trình phát triển 27 năm qua. Đây cũng là lợi thế của chúng tôi được Khách hàng đánh giá cao. 
  • Phát triển mạng lưới khách hàng: với phương châm không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của Khách hàng. 
  • Ưu tiên phát triển con người được đặt lên hàng đầu: Ban Giám Đốc công ty luôn chú trọng đến việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh, trong đó nhân viên được trao cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến. 
  • Hoàn thiện "Hệ thống quản trị doanh nghiệp" theo tiêu chuẩn ERP, xây dựng các phòng ban theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với nhau theo một quy trình xuyên suốt để đạt hiệu quả cao nhất. 
  • Xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp, uy tín.