KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐỊNH KỲ

KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐỊNH KỲ

KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐỊNH KỲ

KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐỊNH KỲ

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM
CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

KIỂM TRA KIẾN THỨC ĐỊNH KỲ

Tại "Ngôi trường Cường Lâm", tất cả các sinh viên-nhân viên đều phải tham gia các khóa đào tạo và kiểm tra "kiến thức sản phẩm và chuyên môn nghiệp vụ" 1 năm 2 lần. Tuy có chút căng thẳng, nhưng các bạn đều sẵn sàng trải nghiệm "không khí thi cử" tại môi trường làm việc, đúng với tinh thần "học, học nữa, học mãi".