KHÓA ĐÀO TẠO TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

KHÓA ĐÀO TẠO TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

KHÓA ĐÀO TẠO TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

KHÓA ĐÀO TẠO TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM
CÔNG TY TNHH CƯỜNG LÂM

KHÓA ĐÀO TẠO TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI

Trong Công ty, chúng tôi đề ra các khẩu hiệu để xây dựng và duy trì tập thể lớn mạnh:

  • Quan trọng là Thái độ
  • Quan Tâm, Chia Sẻ , Hợp Tác
  • Muốn đi nhanh, hãy đi một mình, muốn đi xa, hãy đi cùng nhau

Và để tăng cường những kỹ năng làm việc nhóm, ngày 17/04/2021, chúng tôi cùng nhau tham gia khóa học “Tinh thần đồng đội”. Thầy Lê Thanh Tân được mời giảng khóa học này. Thầy tốt nghiệp cử nhân Đại học New South Wales, Úc và đã từng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối, dich vụ, đào tạo, tư vấn.

Nội dung khóa học bao gồm:
  • Sức mạnh của Team Work
  • Phát huy vai trò của mỗi cá nhân
  • Không ngừng xây dựng đội vững mạnh và giúp đỡ các thành viên cùng tiến bộ

Khóa học “Tinh thần đồng đội” không chỉ giúp chúng tôi phát huy kỹ năng làm việc nhóm mà còn giúp chúng tôi phát triển bản thân và chủ động giải quyết những mâu thuẫn, thách thức trong quá trình xây dựng nhóm.